0968222287

So sánh sự khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp

Nhiều khách hàng sẽ hiểu đơn giản sự khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp chỉ là công suất, Wifi hộ gia đình sử dụng gói mạng nhỏ hơn so với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa wifi dùng cho hộ gia đình và tại các doanh nghiệp thể hiện ở 3 vai trò logic khác nhau là Quản lý – Kiểm soát – Chuyển tiếp dữ liệu. Bài viết này sẽ cùng khách hàng tìm hiểu về 3 vài trò đế thấy sự khác biệt

khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp

Sự khách biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp

Trong môi trường 802.11, tùy theo cách phân bố các vai trò logic này trên các thiết bị trong mạng WLAN mà các nhà sản xuất hình thành nên các kiến trúc WLAN (WLAN architectures) khác nhau.

Mạng wifi cho hộ gia đình (Cửa hàng vừa và nhỏ) thì với kiến trúc mạng tự trị (Autonomous WLAN), mối AP sẽ thực hiện cả 3 vài trò quản lý-kiểm soát và chuyển tiếp và nó AP này hoạt động riêng rẽ. Điểm đáng chú ý là vài trò kiểm soát bị giới hạn ở một khoảng nhất định.

Với mạng wifi doanh nghiệp (Vừa và lớn) thực hiện theo kiểu kiến trúc mạng tập trung (centralized WLAN). Ở kiến trúc kiểm soát tập trung đời đầu 3 vai trò đều được phân bố về bộ kiểm soát tập trung (centralized controller). Còn ở đời sau, 3 vai trò này được phân bố giữa các AP, bộ kiểm soát WLAN (WLAN controller) và máy chủ quản lý WLAN (wireless network management server – WNMS)

khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp

TÌm hiểu về chức năng của 3 vai trò trong wifi của các doanh nghiệp

Vai trò kiểm soát: gồm các chức năng tăng cường sự tương tác thông minh giữa các thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của toàn mạng WLAN, Đây là sự khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp. Nó bao gồm các chức năng sau:

  • Điều chỉnh kênh và công suất phát một các linh động để tránh nhiễu.
  • Giúp chuyển vùng (roaming) giữa các AP cùng một subnet (chuyển vùng lớp 2) hoặc khác subnet (chuyển vùng lớp 3).
  • Cân bằng tải (load balancing) bằng cách phân bố hợp lý số lượng người dùng giữa các AP kế cận nhau.

Ở mỗi kiểu kiến trúc khác nhau lại được phân bố ở bộ kiểm soát khác nhau:

  • Phân bố cho bộ kiểm soát WLAN (WLAN controller) đối với kiến trúc mạng kiểu kiểm soát tập trung
  • Phân bố cho các AP thông minh (cooperative APs) đối với kiến trúc mạng kiểu kiểm soát phân tán

khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp

Vai trò chuyển tiếp dữ liệu: Chuyển tiếp luồng dữ liệu (data forwarding) đến các nơi cần thiết. Nó được giao cho bộ kiểm soát WLAN (WLAN controller) thực hiện Ở kiến trúc kiểm soát tập trung đời đầu hoặc cho các AP thực hiện đối với công nghệ đời sau.

Vai trò quản lý: Được phân bố cho máy chủ quản lý WLAN (WNMS), với các chức năng:

  • Cấu hình WLAN: SSID, an ninh mạng, quyền ưu tiên của tín hiệu thoại so với tín hiệu dữ liệu (WMM), dãi tần, kênh và công suất phát
  • Giám sát và báo cáo hoạt động của WLAN
  • Cập nhật các firmware mới nhất

Với hệ thống mạng wifi cho gia đình sử dụng AP nên không có máy chủ quản lý WLAN (WNMS), nên không thực hiện các chức năng trong vai trò quản lý riêng rẽ.

khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp

Như vậy qua viết này, chúng ta mới thấy được sự khác biệt giữa wifi hộ gia đình và wifi doanh nghiệp. Thiết bị wifi hộ gia đình thường gộp cả 3 vài trò trong một, không có máy chủ quản lý WLAN, vài trò kiểm soát bị hạn chế hơn nhiều so với wifi của các doanh nghiệp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo